Author Archives: Admin

Forslag til generalforsamling

Bestyrelsen foreslår vedtægter ændret: Nuværende: § 18. Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. § 26. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Ny formulering: § 18. Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert […]

Read More

Indkaldelse til generalforsamling

Indkalder til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen Aflæggelse af regnskab for det forløbne […]

Read More

Referat fra generalforsamling den 14/5 – 2018

Referat fra generalforsamling mandag den 14. maj 2018 kl. 19.30 på Løgstør Parkhotel.   I alt mødte 25 stemmeberettigede medlemmer op. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, det er nu 30 år siden foreningen startede. Bjarne bød også velkommen til repræsentanten fra Stofa, Jari Pedersen.   Dagsorden: Valg af dirigent Leif Myrup blev foreslået og valgt. […]

Read More

Referat fra generalforsamling 8/5 – 2017

på Løgstør Parkhotel. I alt mødte 26 stemmeberettigede medlemmer op. Formanden bød velkommen til, også til repræsentanterne fra Stofa, Jesper Kjelgaard og Jari Pedersen. Dagsorden: Valg af dirigent Uffe Bro foreslået og valgt Uffe Bro konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt  Valg af referent Sven Linde foreslået og valgt  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i […]

Read More

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.30 på Løgstør Parkhotel – Salen med følgende dagsorden:  Valg af dirigent Valg af referent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen Aflæggelse af regnskab for […]

Read More

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2016 kl. 1900, på Løgstør Park Hotel: Der deltog 11 stemmeberettigede. Næstformand bød velkommen til generalforsamling. Bestyrelsen foreslog advokat Mogens Kjær som dirigent. Mogens Kjær konstaterede generalforsamling var lovligt indvarslet. Mogens gennemgik den ønskede vedtægtsændring. 6,stk. 2. Kontingent dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning. […]

Read More

Bestyrelsens beretning 2015-2016

Bestyrelsens beretning 2015/2016. Først kort om hvad det forgangene år har budt på. Markedssituationen Digitale tjenester Medlemsstatus Markedssituationen: Vi oplever stadig andre udbydere som henvender sig til medlemmerne, med nogle fantastiske tilbud. Som regel er der tale om et kortvarigt tilbud, der gælder et halvt år, hvorefter prisen stiger en del. Hvilket kan være svært […]

Read More

Eurosport 2 og Canal 8 SPORT sammenlægges.

1. juli bliver Eurosport 2 og Canal 8 Sport til Eurosport Danmark

Det betyder, at Eurosport 2 og Canal 8 Sport bliver erstattet af Eurosport Danmark, hvis kanalerne indgår i din TV pakke. Den nye fælles kanal bliver placeret på samme position som Eurosport 2 (LCN#27). Canal 8 SPORT lukker. 

Read More