Bestyrelsens beretning 2015-2016

Bestyrelsens beretning 2015/2016.

Først kort om hvad det forgangene år har budt på.

  • Markedssituationen
  • Digitale tjenester
  • Medlemsstatus

Markedssituationen:

Vi oplever stadig andre udbydere som henvender sig til medlemmerne, med nogle fantastiske tilbud. Som regel er der tale om et kortvarigt tilbud, der gælder et halvt år, hvorefter prisen stiger en del. Hvilket kan være svært at gennemskue via telefon.

Vi er i den heldige situation at vi selv ejer hele nettet og der er mange steder hvor der er mulighed for, uden den store omkostning, at tilslutte de husstande vi i dag ikke leverer TV eller data til.

Vi oplevede siden sidste generalforsamling en ændring af markedet vedr. tilslutning. I samarbejde med Stofa, tilbød vi i efteråret 2015 gratis tilslutning, hvilket har været en succes.

Vi har senest oplevet en stigning af antal af medlemmer.

Bredbånd: 

Langt over halvdelen af vores medlemmer modtager internet via foreningen. Denne del er stigende.

Vi oplever en efterspørgsel om mulighed for Bredbånd uden TV, hvorfor vi kan oplyse at det bliver en mulighed snarest efter denne generalforsamling.

Opgradering af anlægget:

Trenden er år for år stærkt stigende datatrafik, hvilket gør der er behov for løbende udvidelse af kapaciteten i nettet. Den strategi bestyrelsen tog for år tilbage, for at fremtidssikre mulighederne for vores medlemmer, kommer nu i brug. Det vil sige de tomrør vi de seneste år har nedgravet, bliver nu anvendt. Der er i år nedlagt fiber til yderligere digitale fordelings punkter. Kapaciteten er nu blandt de bedste i landet. Hvilket betyder vi i år kan levere markedets højeste hastigheder på Internet.
Mange er af den overbevisning, at fiber til hjemmet er den hurtigste bredbåndsløsning, men den teknologiske udvikling har gjort Coax kabler er fuldt ud konkurrencedygtig.

Digitale tjenester

Vi har en aftale med Stofa om digitale tjenester.

Grundlæggende er aftalen indgået således at Stofa’s Smart TV, Internet, telefoni, mobiltelefoni samt Bredbånd only.

Vi kan i dag levere en af markedets højeste hastigheder på Internet.

Vi kan tilbyde adgang til 300/40 Mb, som den højeste hastighed, men vi afpasser hastighed efter efterspørgsel.

Aftalen omfatter Stofa’s nyeste fordelsaftale, der bl.a. inkluderer:

  • WebTV og WebTV To Go (Se tv på din smartphone/tablet /PC overalt i Danmark)
  • Smart TV boks løsning med Start forfra, arkiv, leje af film m.m.
  • Tilkøb af enkelt kanaler
  • Gratis Internet 1Mb/500Kb.
    Denne hastighed gør det muligt at dække behovet for adgang til netbank, digital post og kommunikation med det offentlige.
  • Gratis telefoni abonnement (forbrugs afregnet)

Fremtiden

På nuværende tidspunkt er vi i dialog med Stofa om deres nye produkt ”Mit TV”.

Mit TV er mulighed for at købe programmer enkeltvis for en måned af gangen. Dette kræver en boks og et kort fra Stofa
Vi skønner at denne aftale kommer på plads i den nærmeste fremtid.

Diverse priser: Bestyrelsen foreslår følgende priser det kommende år

Tilslutning: kr. 0,00

Genåbning: kr. 0,00

Pakkeskift: kr. 0,00

Debitorskift: kr. 0,00

Medlemsstatus:

Foreningen har 1.741 medlemmer.  pakke 1-674, pakke 2-574 og pakke 3-493

   

About the Author: Admin