Priser

Aktuelle priser pr 1. januar  2020

Produkt Pris pr gang/år
Pakke 1 (lille pakke) pr. mdr. kr. 209 2.508
Pakke 2 (mellem pakke) pr. mdr. kr. 449 5.388
Pakke 3 (stor pakke) pr mdr. kr. 609
7.308
Pakkeskift (*1) 299
Tilslutningsafgift (normalpris kr.2.500) (*2)
0
Flytning af tilslutning(normalpris kr. 2.500) (*3)
0
Gentilslutning/restance
1250
Ændring af debitor
0
Opkrævning udsendes i marts med forfald i april. 
Alle priser er dkk. inkl. moms.
(*1) Der er muligt at skifte pakke hver måned. Information om pakkeskift skal være foreningen i hænde senest den 20. i måneden inden.

(*2) Tilslutningsprisen dækker kabler og montering inkl. 1 slutdåse eller 1 stk. filter, samt tilslutning af 1 fjernsyn og 1 radio. Medlemmet må selv grave på egen grund, idet signalet leveres i skel.

(*3) Flytning af tilslutning  er kun muligt for de kontrakter der er tegnet inden 1. maj 2001

Kontingent til foreningen opkræves primo marts måned og dækker perioden 1. januar til 31. december. Kontingent dækker afgifter til programmer, strøm, forsikring samt drift af foreningen.
Indholdet af de enkelte programpakker kan ses i menu punktet “TV kanaler”.

Internet og Telefoni:
Internet og telefoni udbydes og serviceres af StofaNet via Løgstør Kabel TV’s net.

Se under menuen ‘Produkter’ eller på Stofa’s hjemmeside www.stofa.dk