Author Archives: Lars-Heine Andersen

Referat fra Generalforsamlingen den 23. februar 2022

Referat for LKTV generalforsamling (GF): Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 Løgstør Parkhotel, Toftebjerg Alle, 9670 Løgstør Antal fremmødte stemmeberettigede: 30Antal fuldmagter: 0Stemmer i alt: 30 Formand Tom Larsen bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger. Dagsorden: Valg af dirigent.Torben Fredriksen, valgtDirigenten konstaterede at GF er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med henvisning til annonce […]

Read More

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00

Indkalder til ordinær generalforsamling: Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 på Løgstør Parkhotel med følgende dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen Aflæggelse af regnskab for det forløbne […]

Read More