Forslag til generalforsamling

Bestyrelsen foreslår vedtægter ændret:

Nuværende:

§ 18. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

§ 26. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Ny formulering:

§ 18. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

§ 26. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Dog år 2019 1. april til 31. december.

About the Author: Admin