Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2016 kl. 1900, på Løgstør Park Hotel:

Der deltog 11 stemmeberettigede.

Næstformand bød velkommen til generalforsamling.

Bestyrelsen foreslog advokat Mogens Kjær som dirigent.

Mogens Kjær konstaterede generalforsamling var lovligt indvarslet.

Mogens gennemgik den ønskede vedtægtsændring.

  • 6,stk. 2. Kontingent dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning. Som medlem af foreningen skal minimum modtages og betales kontingenter og afgifter for pakke 1.

Ændres til:

  • 6, stk. 2. Kontingent dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med overvældende flertal

Der var intet under eventuelt, så generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

About the Author: Admin